Cty Hiền Hậu Digital K41/27 Đặng Thuỳ Trâm, Đà Nẵng, chuyên cung cấp giá đỡ, chân đế điện thoại Tripod ipad. 

Với nhiều kiểu dáng, nhu cầu khác nhau giúp bạn lựa chọn một chân đến cho điện thoại, ipad phù hợp.